Loading...

Sabine

Functie: Ketenregisseur overlast en jeugdcriminaliteit
Afdeling: Veiligheid Advies

Het verhaal van Sabine

Sabine is opgeleid tot maatschappelijk werker. Ze heeft lang bij een uitvoeringsorganisatie gewerkt in de strafrechtketen. Ze legt uit dat ze zich bezighoudt met opgeschaalde overlast en daarnaast aangenomen is op het voeren van regie op de Persoonlijke Aanpak Delft. “Die aanpak richt zich op overlast gevende en criminele jongeren in Delft. Ik zag dat ik meer waarde kon toevoegen op het niveau van de Zorg- en Veiligheidskamer als geheel en de verschillende aanpakken daarbinnen. Ik heb de ruimte gekregen om mij daarop te gaan richten.”

Het werk van de Zorg- en Veiligheidskamer Delft en team Openbare Orde en Veiligheid

De Zorg- en Veiligheidskamer richt zich op personen met complexe problemen. Zo complex, dat het nodig is om met meerdere organisaties uit de zorg en het strafrecht samen te werken om tot een oplossing te komen. De Zorg- en Veiligheidskamer ondersteunt de samenwerking van lokale partners daarin. Delft onderscheidt hierin drie aanpakken. Allereerst de aanpak van 0-100 jarigen. Het gaat bijvoorbeeld over personen met verward en onbegrepen gedrag. Daarnaast hebben we de Persoonlijke Aanpak Delft. Tot slot is er de aanpak op extremisme, polarisatie en radicalisering.

Team Openbare Orde en Veiligheid houdt zich bezig met, de naam zegt het al, vraagstukken rondom openbare orde en veiligheid in Delft. Mijn rol is gepositioneerd tussen de Zorg- en Veiligheidskamer en het team OVV. Dat is fijn omdat mijn werk vaak beide werkterreinen raakt. Zo kan een situatie rond Openbare Orde en Veiligheid, zoals overlast, gerelateerd zijn aan personen die bij de veiligheidskamer in beeld zijn.

Samenwerken in de stad

De Zorg- en Veiligheidskamer komt in beeld bij de meest complexe casuïstiek en dit is vaak een laatste escalatiemogelijkheid. Samenwerking is cruciaal om ons werk goed te doen en daarom vinden wij korte lijnen belangrijk. Als collega’s, maar ook met politie, zorgmedewerkers, woningcorporaties, jongerenwerkers etc. Zodat we – ieder vanuit zijn eigen rol en expertise – kunnen komen tot effectieve oplossingen. Daar investeren we voortdurend in. Eén van onze convenantpartners verwoordde het onlangs mooi: ‘het probleem delen is daadkracht vermenigvuldigen’. Hetzelfde geldt overigens voor overlastcasuïstiek: die kun je simpelweg niet aanpakken zonder samenwerking.

“Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen”

Delft is sinds 2022 een van de 19 deelnemende gemeenten binnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Preventie met Gezag is onderdeel van dat brede programma en is gericht op het wegnemen van de voedingsbodem voor jeugdcriminaliteit in een deel van de stad. Ik zie daarin weer veel nieuwe kansen voor samenwerking. We zijn bijvoorbeeld gestart met vroeg-signalering op de middelbare scholen.

“Wat je ziet bij de strafrechtketen is dat je best strak in het pak zit, het is lastig om verder dan een gerichte opdracht te kijken. Ik wilde graag meer doen. Dáár zijn waar het gebeurt. Ik geloof erin dat dat werkt”

Overstap naar de gemeente

Ik kom uit de veiligheidshoek en werkte 15 jaar bij de reclassering. Vanuit daar neem ik de kennis van het strafrecht mee, maar vooral ook veel verhalen die me bij zullen blijven. Het strafrecht is gericht op daders, om slachtoffers te voorkomen. Op individuen dus. Een meer systeem gerichte aanpak zou echt een systeemverandering vragen in de strafrechtketen. Mijn laatste rol bij de reclassering was die van projectleider. Ik was verantwoordelijk voor ‘Reclasseren in de buurt’. Ik zag daarin een waardevolle rol voor de reclassering, maar ook de beperking van het strafrechtelijk kader. Kortom: het pak werd me te strak. Ik wilde misschien meer invloed, dáár zijn waar het gebeurt. Dat was een belangrijke reden om te solliciteren.

Het werken voor de gemeente vind ik enorm dynamisch en eerlijk gezegd heeft me dat verrast. Die dynamiek is makkelijk te verklaren: we zijn betrokken bij openbare orde problemen en complexe casuïstiek die opeens kunnen opspelen waarin van alles kan gebeuren.

Heb ik gevonden wat ik zocht?

Volmondig ja. De schaalgrootte van Delft is dusdanig dat er korte lijnen zijn in de organisaties met partners. De slagkracht is relatief groot en dat spreekt me enorm aan. Door deelname aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid zie ik weer allerlei mooie kansen ontstaan, vooral op het gebied van preventie van jeugdcriminaliteit. Ik ben hier nog lang niet klaar!

Als je ergens begint dan ga je het gewoon ‘doen’, althans, zo deed ik dat. Na een half jaar kwam het moment dat ik me realiseerde dat mijn toegevoegde waarde niet zit bij de Persoonlijke Aanpak Delft. Want die staat als een huis. Mijn toegevoegde waarde zit veel meer bij de doorontwikkeling van de Zorg- en Veiligheidskamer en het aanjagen van initiatieven op het gebied van jeugdcriminaliteit. Dat zijn klussen waar ik me in kan vastbijten. Ik krijg gelukkig alle ruimte om er iets mee te doen.

Overlast was nieuw voor mij. Ik startte bovendien in een rol die voorheen niet bestond. Ook hier ben ik vlieguren gaan maken en daar heb ik veel van geleerd. Dit jaar wil ik meer scherpte gaan aanbrengen in de inhoud van mijn rol op het gebied van overlast in samenhang met mijn andere werkzaamheden.

“Wat ik fijn vind bij Delft is dat ik ruimte voel om dingen te ontwikkelen, er is nog genoeg te doen! De dynamiek is groot en ik mag veel adviseren! Een tip voor sollicitanten: sta open om een andere wereld in te stappen!“

Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Door deze website te gebruiken ga je akkoord met het gebruik van deze website.