Loading...

Arbeidsvoorwaarden

Je salaris hangt af van de schaal waarin je functie zit. Daarbij spelen opleiding, de zwaarte van de functie of het aantal jaren ervaring een rol.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Het Individueel Keuzebudget (afgekort als IKB) brengt een aantal onderdelen van je inkomen onder in één budget. Dit budget bestaat uit:

  • vakantietoelage (8% van het salaris plus de salaristoelagen);
  • eindejaarsuitkering (6,75%);
  • levensloopbijdrage (1,5% van het salaris)
  • bovenwettelijk verlof (0,8%).

Je bepaalt zelf hoe en waaraan jij het budget besteedt. Jij beslist zelf welk deel van het budget je laat uitbetalen of reserveert voor latere uitbetaling. Je kunt (een deel van) het budget ook besteden aan andere doelen.

Je kunt jouw budget inzetten voor één of meer van de volgende doelen:

  • extra vakantie-uren
  • extra inkomen door uitbetaling
  • betalen van een opleiding
  • kopen van een fiets
  • vakbondscontributies
  • extra pensioen

Collectieve zorgverzekering

Je krijgt via ons collectieve contract met Menzis, CZ en IZA korting op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

Pensioen

Je bent als medewerker van de gemeente Delft aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Wil je meer informatie over het ABP? Kijk op www.abp.nl

Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Door deze website te gebruiken ga je akkoord met het gebruik van deze website.