Loading...

In Delft wordt er regelmatig gebouwd én verbouwd. Logisch, want de stad verbetert zich regelmatig en breidt zich uit. Maar dat betekent ook dat aangezichten van straten of wijken veranderen. De Adviescommissie Omgevingskwaliteit (AOK) richt zich op het realiseren en in stand houden van ruimtelijke kwaliteit in de brede zin van het woord. De AOK werkt intensief samen met ambtelijke diensten en met de andere leden van de kwaliteitsketen, de stadsbouwmeester en de supervisors.

Delft staat voor een flinke verstedelijkingsopgave. De stad groeit, er komen meer bedrijven en er is een toenemende druk dankzij de ontwikkeling van onder andere de TU-campus en station Delft Campus. Hiermee werken we aan Delft als stad op het gebied van innovatie en technologie, als toeristische topbestemming, als een stad die voorzieningen heeft voor iedereen.

In verband met het aflopen van de zittingsperiode van drie leden van de commissie zijn de burgemeester en wethouders van Delft per 1 januari 2022 op zoek naar belangstellenden die in aanmerking willen komen voor een benoeming tot één van onderstaande leden:

• Architect-lid
• Restauratiearchitect-lid
• Bouwhistoricus/architectuurhistoricus

Je rol

Binnen de gemeente is de commissie belast met de advisering over het uiterlijk van de gebouwde omgeving, de esthetische kwaliteit van te (ver) bouwen bouwwerken en de monumentale aspecten van de aangewezen monumenten en de ruimtelijke kwaliteit van de (her)inrichting van de openbare ruimte en stedenbouwkundige plannen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van Schieoevers en de restauratie van museum Prinsenhof Delft. Daarnaast wordt ook geadviseerd over cultuurhistorische en erfgoedwaarden in het algemeen.

De Adviescommissie Omgevingskwaliteit heeft tot taak om gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit te brengen aan het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van vergunningsaanvragen voor bouw en verbouw en het wijzigen en aanwijzen van monumenten.

Samen met vijf andere commissieleden vergader je eenmaal per twee weken op donderdagmiddag, in voltallige bezetting. Hierin wordt de commissie ondersteunt door een ambtelijk secretariaat.

Meer informatie over de commissie vind je hier.

Functie-eisen

Voor alle drie de leden zien wij graag onderstaande eisen terug:

 • Een evenwichtig oordeel kunnen geven over architectuur, cultuurhistorie en bouwhistorie vanuit een breed perspectief
 • Een afgeronde, relevante hbo- of wo -opleiding en relevante werkervaring in het vak.
 • Je bent onafhankelijk van de gemeente Delft en hebt geen commerciële belangen binnen projecten in de stad
 • Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en wilt je graag inzetten voor de maatschappij en de gemeente
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Kennis van de gemeente Delft is een pre
 • Je kan oplossingsgericht, bondig en stimulerend adviseren.

Daarnaast zien wij graag specifieke vaardigheden en kennis terug in de volgende leden;

Functie-eisen voor het architect-lid

 • Een brede oriëntatie op de vakgebieden architectuur, stedenbouw en monumentenzorg
 • Het beroep van architect uitoefenen
 • Ervaring hebben op het terrein van beoordeling van bouwplannen, visies en beleidsnota’s op welstandsaspecten en/of aspecten van monumentenzorg
 • Analytisch vermogen om plannen te kunnen beoordelen binnen de afgesproken kaders.

Functie-eisen voor het restauratiearchitect-lid

 • Als architect werkzaam zijn en aantoonbare ervaring hebben met het verbouwen en restaureren van monumenten
 • In staat verbouwings- en restauratieplannen voor monumenten te analyseren en te beoordelen op bouwhistorische en/of monumentaspecten
 • Het vermogen bezitten om oplossingsgericht te adviseren over bouwplannen en andere ontwerpopgaves, zoals gebiedsontwikkelingen
 • Bereid zijn om vooroverleg te voeren met de afdeling Erfgoed en, indien nodig, los van de reguliere vergaderingen panden te bezoeken of proefopstellingen te beoordelen.

Functie-eisen voor de bouwhistoricus/architectuurhistoricus

 • Als architectuur- c.q. bouwhistoricus werkzaam zijn
 • Het kunnen analyseren en beoordelen van verbouwings- en restauratieplannen voor monumenten op bouwhistorische en/of monumentaspecten
 • Het vermogen bezitten om oplossingsgericht te adviseren over bouwplannen en andere ontwerpopgaves, zoals gebiedsontwikkelingen
 • Bereid zijn om vooroverleg te voeren met de afdeling Erfgoed en, indien nodig, los van de reguliere vergaderingen panden te bezoeken en/of proefopstellingen te beoordelen.

Ons aanbod

De vergoeding bedraagt €80,10 per uur.
De benoeming van de leden geschiedt voor een periode van 3 jaar, startend vanaf januari 2022. Herbenoeming is voor een periode van drie jaar mogelijk.

Meer informatie of direct solliciteren

Wil jij meer informatie ontvangen voordat je op de solliciteer-knop drukt? Neem dan contact op met Art Nieuwpoort (06 14476804) of Nicole Verzellenberg (06 40412589), secretarissen van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit, of via welstand@delft.nl.

Direct solliciteren kan natuurlijk ook! Upload jouw motivatie en cv voor maandag 27 september via de ´solliciteer’ button. De gesprekken zullen in de week van 4 en 11 oktober plaatsvinden.

De jongste oude stad van Nederland

Delft, een stad van contrasten. Tot ver in het buitenland beroemd om de prachtige, historische binnenstad (en om Delfts blauw). Maar ook om innovatieve kenniscentra als de TU, TNO en Deltares. Een stad van monumenten en experimenteren. Delft heeft een rijke historie én is, mede door tienduizenden studenten, jong gebleven.

De jongste oude stad van Nederland. Vernieuwing is al eeuwenlang onderdeel van het DNA van Delft. Ook vandaag kijkt de stad reikhalzend uit naar morgen. Het bepaalt de agenda van het bestuur en de gemeentelijke organisaties. Spraakmakende infrastructurele projecten, sociale en bestuurlijke vernieuwing. De organisatie omarmt nieuwe inzichten en creatieve oplossingen.

Werken voor de stad die zich steeds opnieuw uitvindt

De gemeentelijke organisatie van Delft is compact, maar heeft te maken met alle ontwikkelingen die ook in de grootste steden van Nederland een rol spelen. Ontwikkelingen die vragen om een voortvarende en vernieuwende aanpak. Wij zoeken ambitieuze, initiatiefrijke professionals.

 

 

 

 

Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Door deze website te gebruiken ga je akkoord met het gebruik van deze website.