Loading...

De zorg staat onder druk. Het zorgsysteem zoals we dat kennen is niet toekomstbestendig. Een transformatie is nodig. Er zal bijvoorbeeld meer moeten worden ingezet op preventie, op het versterken van de sociale basis van inwoners en op goede gezondheid voor iedereen om te voorkomen dat mensen zorg nodig hebben. Wil jij deze transformatie met gemeentes en de zorgverzekeraar mogelijk gaan maken? 

De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, samen de DWO-regio, werken samen met zorgverzekeraar/zorgkantoor DSW. Het belangrijkste doel van deze samenwerking is het zorgen dat onze inwoners continuïteit van zorg en ondersteuning ervaren en zo min mogelijk worden geconfronteerd met verschillende wet- en regelgeving en financiële schotten tussen de domeinen. Met de uitvoering van het landelijke Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), wordt deze samenwerking verder geïntensiveerd.  

Het IZA is in de DSW-zorgkantoorregio vertaald in het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA). Binnen het RIGA zoeken we naar oplossingen – transformatie – om de ondersteuning en zorg voor die inwoners die het echt nodig hebben toegankelijk en dichtbij te houden. Hierin worden de thema’s preventie en gezondheid, ouderenzorg, zorg voor kwetsbare inwoners (waaronder GGZ en gehandicaptenzorg) en inwoners met chronische aandoeningen, en acute zorg gebundeld. We staan aan de startfase om daar met elkaar verder invulling aan te geven. Hierbij betrekken we inwoners en werken we samen met lokale en regionale uitvoeringsorganisaties.  

Je rol 

De adviseurs die wij zoeken zetten zich namens de DWO in voor de regionale samenwerking met DSW, maar ook met partijen als de GGD, JGZ en zorgaanbieders. Daarbij zetten we in op ouderenzorg, gezondheid en preventie en op de GGZ. Binnen deze thema’s staan we voor verschillende uitdagingen. Inzet van jullie als adviseur zal afhankelijk zijn van kennis en ervaring.  

Binnen de ouderenzorg brengt de dubbele vergrijzing diverse opgaves met zich mee. Enerzijds bestaat dit uit het langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen en de benodigde uitbreiding van intramurale capaciteit en andere tussenwoonvoorzieningen voor ouderen. Anderzijds speelt hier het teruglopend aantal mantelzorgers en een toename van complexe(re) zorgvragen thuis een belangrijke rol, geplaatst in een speelveld van schaarste aan financiële middelen en zorgpersoneel.    

Binnen gezondheid en preventie staan gemeenten voor de uitdaging om de ketenaanpakken regionaal te verbinden met de lokale GALA plannen en met een gezonde leefomgeving en leefstijl. Regionaal staan we op dit thema nog aan het begin. Hiervoor is verbinding tussen de gemeenten nodig, daar waar dit thema een groot lokaal component kent en er weinig capaciteit en middelen voor zijn binnen het sociaal domein. Tevens zal je je bezig gaan houden met de regionale preventie infrastructuur vanuit de akkoorden en kijk je wat daarvoor nodig is samen met DSW en andere partijen in het RIGA. 

Binnen GGZ staan we voor de uitdaging de samenwerking vanuit het sociaal-, jeugd, en medisch domein regionaal verder met elkaar te verbinden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de verbinding tussen de jeugd- en volwassenen GGZ rondom gezinnen. Maar ook om de vertaling van de IZA doeleinden rondom laagdrempelige GGZ-steunpunten naar de regio.  

Meer concreet: 

 • Creatieve ideeën en concrete oplossingen voor bovenstaande uitdagingen vertaal je in passend beleid.  

 • Dit doe je samen met de beleidsadviseurs van de vier gemeenten. Deze adviezen schrijf je voor de directeuren en wethouders, waarbij je ervoor zorgt dat zij weloverwogen en juiste keuzes kunnen maken. 

 • Je werkt nauw samen met DSW zorgverzekeraar/zorgkantoor in de uitvoering van het RIGA om de doelstellingen van dit akkoord zo doeltreffend mogelijk in onze regio te realiseren. 

 • Je werkt mee aan inhoudelijke rapportages en beleidsonderdelen ten behoeve van de regionale besluitvormingsstructuur. Dit betreft zowel bestuurlijk in de DWO-gemeentes, als in de RIGA, maar bijvoorbeeld ook met de VNG in het kader van het regiobeeld en regioplannen. 

 • Je maakt verbinding tussen gemeenten en met de GGD, JGZ, aanbieders en andere belangrijke stakeholders.  

 • Je participeert namens de regio in werk/projectgroepen voor de uitvoering van het RIGA. 

 • Je stemt hiervoor af met collega’s van de vier gemeenten, regionale en lokale partners en creëert draagvlak voor beleidskeuzes. 

 • Je schrijft samen met de beleidsadviseurs van de vier gemeenten, adviezen voor de directeuren en wethouders. 

 • Je houdt met de collega’s oog voor regionaliteit vanuit lokaal beleid, en vandaaruit kom je tot invulling van de landelijke akkoorden naar de samenwerkingsregio: regiobeeld, regioplannen, uitvoering en verantwoording daarvan.  

 • Je volgt de maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsonderzoeken in de regio en landelijk, signaleert knelpunten en ontwikkelt initiatieven die het raakvlak sociaal domein, Zvw en Wlz betreffen. 

Functie-eisen

Je profiel  

Je bent in staat om belangen met elkaar te verbinden en beschikt over politiek/bestuurlijke sensitiviteit. Je kunt zaken in proces zetten en gaat daarbij pragmatisch te werk, zodat het resultaat op een efficiënte wijze wordt behaald. Je hebt goede communicatieve en redactionele vaardigheden waardoor je een boodschap duidelijk over kunt brengen. Je kunt in- en extern goed samenwerken en neemt hierin initiatief. Daarnaast beschik je over: 

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ervaring met projectleiding en/of procesmanagement, bij voorkeur in een complexe omgeving zoals een regionaal samenwerkingsverband;  
 • Aantoonbare kennis en ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvorming bij een complexe organisatie, zoals een regionaal samenwerkingsverband; 
 • Aantoonbare kennis van het sociaal domein, met name rondom de Wlz, Zvw en Wmo. 
 • Aantoonbare kennis op ten minste een van de onderwerpen ouderzorg, preventie en gezondheid, en GGZ. 

Je werkplek

Voor deze opdracht treedt de gemeente Delft namens de regio op als gedelegeerd opdrachtgever. De beleidsadviseur samenwerking sociaal- en zorgdomein maakt deel uit van de gemeentelijke regionale programmastructuur. Van de beleidsadviseur wordt verwacht dat hij/zij de taken zelfstandig oppakt. De dagelijkse aansturing vindt plaats door de regionaal programmamanager. 

De formele standplaats voor jou als adviseur is één van de vier gemeenten en in overleg te bepalen. Onze voorkeur gaat uit naar Westland of Pijnacker-Nootdorp.  

Arbeidsvoorwaarden 

Ons aanbod 

Je salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5.725,- bruto bij een 36-urige werkweek (schaal 10 of 11 o.b.v. ervaring). De functie is in eerste instantie voor een periode van 1 jaar, dat na een jaar bij een goede match wordt omgezet in een vast contract. 

Door het Individueel Keuze Budget heb je maandelijks de beschikking over een deel van je vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Je kunt een bedrag laten uitbetalen of o.a. gebruiken voor de aanschaf van een fiets of het kopen van bovenwettelijk verlof. Het ouderschapsverlof wordt gedeeltelijk door ons betaald.  

Meer informatie of direct solliciteren 

Wil jij meer informatie ontvangen voordat je op de solliciteer-knop drukt? Neem dan contact op met José van Dijk (senior adviseur strategie en regio) via telefoonnummer 06 52 73 91 68, Kim Smid (regionaal projectleider samenwerking DWO-DSW) via telefoonnummer 06 53 12 19 42 of  Suzanne Groot-Berg (programmamanager regionale samenwerking) via telefoonnummer 06 82041263. 

Direct solliciteren kan natuurlijk ook! Upload jouw motivatie en cv uiterlijk 15 december via de ‘solliciteer’ button.  

De jongste oude stad van Nederland 

Delft, een stad van contrasten. Tot ver in het buitenland beroemd om de prachtige, historische binnenstad (en om Delfts blauw). Maar ook om innovatieve kenniscentra als de TU, TNO en Deltares. Een stad van monumenten en experimenteren. Delft heeft een rijke historie én is, mede door tienduizenden studenten, jong gebleven. De jongste oude stad van Nederland. Vernieuwing is al eeuwenlang onderdeel van het DNA van Delft. Ook vandaag kijkt de stad reikhalzend uit naar morgen. Het bepaalt de agenda van het bestuur en de gemeentelijke organisaties. Spraakmakende infrastructurele projecten, sociale en bestuurlijke vernieuwing. De organisatie omarmt nieuwe inzichten en creatieve oplossingen.  

Werken voor de stad die zich steeds opnieuw uitvindt 

De gemeentelijke organisatie van Delft is compact, maar heeft te maken met alle ontwikkelingen die ook in de grootste steden van Nederland een rol spelen. Ontwikkelingen die vragen om een voortvarende en vernieuwende aanpak. Wij zoeken ambitieuze, initiatiefrijke professionals. 

 

Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Door deze website te gebruiken ga je akkoord met het gebruik van deze website.